Nyheter » 2020 » Februar » Pangstart for Språkkafeen!

2020 | Februar

Pangstart for Språkkafeen!

06.02.2020

Vi var litt spente på hvor mange som ville komme da vi arrangerte språkkafe for første gang, men det var ingen grunn til bekymring.

Språkkafe eEn blid arrangørgjeng: Liv Østli, Ella Bretvik og Anne Kristine Bretvik. Sistemann i gjengen - Genga Ramanathan - står bak kameraet og knipser.r en av de nye tiltakene Samfunnsutvalget starter opp i 2020. Ideen kom fra Anne Kristine og Genga som så at det var et behov for et slikt tiltak her i bygda.

- Vi var litt spente på hvordan dette skulle bli tatt i mot og hvor mange som møtte opp. At det kom 30 personer var langt over det vi hadde håpa på, og kjempemoro! Det er faktisk slik at vi nå må ha med oss flere til å bidra, så rekrutteringa av det er i full gang. Vi hadde ikke noe spesielt opplegg denne første gangen - bortsett fra at vi ønska at folk skulle føle seg velkomne og at praten skulle gå fritt. Hvor mange ulike nasjoner som var representert har vi ikke helt oversikt over, men på en språkkafe snakkes kun norsk - uansett hvor langt man har kommet i norskundervisninga.

Mens de voksne satt og prata sammen hadde barna tilhold litt lenger ned på VIPen - under tilsyn av Ella (Anne Kristines datter).

- Der var det også god stemning. I går gikk det i diverse spill - neste gang ønsker vi å ta de med på en aktivitet. Men da er vi også avhengig av å ha med flere frivillige - noe jeg forøvrig er sikre på at vi får til.

Neste språkkafe er kl 19. februar kl 1800 om vil bli enten på VIPen eller på MIFhuset. Har du spørsmål om språkkafeen - ta kontakt med Anne Kristine Bretvik på 95866322.


På bildet er det en blid arrangørgjeng: Liv Østli, Ella Bretvik og Anne
Kristine Bretvik. Sistemann i gjengen - Genga Ramanathan -
står bak kameraet og knipser.